UTBILDNING

Traumakunskap och bemötande

Syftet med utbildningen är att ge personal ökad kompetens angående trauma. För att därigenom få en ökad trygghet och förmåga att bemöta elever med dessa svårigheter i den pedagogiska vardagen. Konkreta verktyg för att bättre förstå, förebygga och hantera problem som kan uppstå kommer att presenteras.

Beskrivning

Nya utmaningar kräver ny kunskap.

I skolan möter vi barn som upplevt traumatiska händelser. Vissa har med sig hemska erfarenheter från krig och flykt, andra lever i svåra förhållanden och några känner vi inte ens till. Traumatiserade elever kan uppvisa varierande, och ibland svår- tolkade, symptom och problembeteenden.

Aktuell forskning gör att vi idag vet mycket om hur trauman påverkar hjärnan och de konsekvenser detta får för barns utveckling, inlärning och beteende. Vi erbjuder därför en utbildning i traumakunskap och bemötande för skolan.

Målgrupp
Personal inom skola, förskola och elevhälsa.
Innehåll
  • Traumakunskap – fakta och terminologi
  • Hur påverkas den växande hjärnan av trauma?
  • Regleringsfärdigheter och trauma
  • Hur bemöter vi bäst dessa elever i klassrummet och på skolgården?
Genomförande

Utbildningen kan genomföras i olika upplägg och omfattning:

  • Kvällsföreläsning - 2 timmar
  • Halvdagsföreläsning - 3 timmar
  • Heldagsföreläsning inkl. workshop - 6 timmar

För mer omfattande eller anpassade upplägg kontakta oss gärna! Vi kan exempelvis hålla denna föreläsning även för förskolor.

Förkunskap
Inga krav på förkunskap.
Plats
På plats eller digitalt.
Pris
Kontakta oss för prisuppgifter.
Nästa steg

Ladda ner produktblad för att diskutera utbildningen vidare med chef eller kollegor. Kontakta oss om du har frägor eller vill anmäla dig till utbildningen.

Sagt om utbildningen
No items found.

Hör gärna av dig till oss

Om du är nyfiken på den här utbildningen eller har några frågor, kontakta oss gärna med hjälp av formuläret nedan. Du kan också kontakta Erik Rova direkt på erik@rovasjogren.se eller 070-236 32 00.

Telefonnummer (valfritt)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Andra utbildningar

UTBILDNING

Förebygga skolfrånvaro

UTBILDNING

Samtal med barn och unga

UTBILDNING

Beteendeproblem i skolan

UTBILDNING

Traumakunskap och bemötande

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare A

UTBILDNING

Ny som skolpsykolog

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare B

UTBILDNING

Skolpsykologen som handledare