UTBILDNING

Ny som skolpsykolog

Rova & Sjögren erbjuder en utbildning för dig som önskar en orientering kring skolpsykologens uppdrag, roll och olika arbetssätt. Med en mycket stor erfarenhet av elevhälsoarbete och pedagogisk psykologi är vi glada att erbjuda en relevant och praktiskt applicerbar utbildning specialanpassad för nya skolpsykologer baserad på aktuell forskning, vägledning, lagstiftning och praktik.

Beskrivning

Utbildningens syfte är att deltagarna skall öka sin kunskap om psykologens roll, uppdrag och arbete i skolan. För en ny skolpsykolog kan både uppdraget, rollen och hur man i praktiken skall bedriva sitt arbete upplevas otydligt och svårgreppbart. Denna utbildning till att ge en tydligare överblick av både den teori och praktik som påverkar arbetet som skolpsykolog. 

Kunskapen från utbildningen skall kunna tillämpas i skolpsykologens yrkesutövning på ett konkret och meningsfullt sätt.

Målgrupp
Skolpsykologer med 0-2 års arbetslivserfarenhet i skolan, legitimerade och PTP, som önskar en tydlig genomgång av de centrala aspekterna av arbetet som skolpsykolog.
Innehåll
  • Introduktion till skola och elevhälsa, lagar och vägledning. 
  • Skolpsykologens roll i elevhälsoteamet
  • Hinder för lärande
  • Hantera, analysera och förändra problemskapande beteende i skolan
  • Skolpsykologisk utredning
  • Sekretess och juridik 
  • Främjande och förebyggande arbete
  • Rollen som handledare/konsult
Genomförande

En heldag 18 november 2024, samt en uppföljande halvdag den 6 december 2024. Utbildningen genomförs helt digitalt.

Förkunskap
Ingen förkunskap krävs utöver psykologexamen.
Plats
Digitalt via Zoom.
Pris
4995 kr/deltagare exklusive moms.
Nästa steg

Klicka här för att anmäla dig till utbildningen.

Sagt om utbildningen

"Relevant och viktig utbildning för mig som ny i rollen som skolpsykolog. Uppskattade kursledarnas engagemang, flexibilitet och kunskap."

"Jag uppskattade att utbildningen var bred och gick in lagom djupt på samtliga områden. Innehållsmässigt väldigt relevant och bra. Mest användbart blev att få bekräftelse kring rollens komplexitet och variation samt påfyllning kring både reflektion och mer handfasta råd och förslag."

"Det var en heltäckande utbildning utifrån skolpsykologens arbete. Bra introduktion till mitt fortsatta arbete som skolpsykolog."

Hör gärna av dig till oss

Om du är nyfiken på den här utbildningen eller har några frågor, kontakta oss gärna med hjälp av formuläret nedan. Du kan också kontakta Erik Rova direkt på erik@rovasjogren.se eller 070-236 32 00.

Telefonnummer (valfritt)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Andra utbildningar

UTBILDNING

Förebygga skolfrånvaro

UTBILDNING

Samtal med barn och unga

UTBILDNING

Beteendeproblem i skolan

UTBILDNING

Traumakunskap och bemötande

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare A

UTBILDNING

Ny som skolpsykolog

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare B

UTBILDNING

Skolpsykologen som handledare