Om oss

Rova & Sjögren Psykologi AB är ett kunskapsföretag bestående av sex psykologer. Vi vill med vår psykologiska kompetens bidra till konkreta resultat i olika verksamheter. Vi arbetar med handledning, utbildning och samtal med en förkärlek för tidiga insatser och lågaffektivt bemötande. Här följer en kort introduktion av personalen.

Erik Rova, leg. psykolog, Rova & Sjögren Psykologi

Erik Rova

Leg. Psykolog & Chef

Erik Rova är ST-psykolog med inriktning mot pedagogisk psykologi. Han är medskapare till Levla-materialet som hjälper skolpersonal arbeta strukturerat med tidiga insatser och problemsituationer. Tidigare har Erik arbetat med organisationsutveckling och kvalitetssäkring inom skola, primärvård och vuxenpsykiatri. Erik Rova är nu verksam som handledare och utbildare.

Anton Sjögren, leg. psykolog, Rova & Sjögren Psykologi

Anton Sjögren

Leg. Psykolog & Chef

Anton Sjögren är specialiserad inom barn- och ungdomsfrågor. Han har tidigare arbetat för Rädda Barnen, där han varvade kliniskt arbete med uppdrag som föreläsare och utbildare. Innan dess jobbade han som psykolog i skolan och inom barn- och ungdoms-psykiatrin. Anton Sjögren är i dagsläget primärt verksam som handledare och utbildare med fokus på bemötandefrågor.

Carin Lindgren, leg. psykolog, Rova & Sjögren Psykologi

Carin Lindgren

Leg. Psykolog

Carin Lindgren är specialiserad inom arbets- och organisationspsykologi. Carin är intresserad av ledarskap, förebyggande insatser och lågaffektivt bemötande. Hon har stor erfarenhet av krisarbete, beteendeanalys och konflikthantering. Tidigare har hon jobbat med företagshälsovård, organisationsutveckling och elevhälsa. Idag jobbar hon som handledare och utbildare.

David Franzén, leg. psykolog, Rova & Sjögren Psykologi

David Franzén

Leg. Psykolog

David är en skolpsykolog med stort intresse för systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsfrågor. Under 2018 bidrog han till framtagandet av Psifos kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan. Tidigare jobbat inom på BRIS, socialpsykiatrin och med konsultverksamhet i eget företag. Ansvarig för företagets digitala innehåll, podcast och webbplatser.

Veronika Älvhalla, leg. psykolog, Rova & Sjögren Psykologi

Veronika Älvhalla

Leg. Psykolog

Veronika Älvhalla har ett stort intresse för förebyggande och främjande arbete. “Om vi istället för att fokusera på problembeteenden hos enskilda individer fokuserar på de faktorer som föregår beteendena kommer vi längre och kan förbättra förutsättningarna för fler”, säger hon. Veronika har tidigare arbetat  i företagshälsan med organisatoriska och sociala frågor.

Leg. psykolog Karin Marklund

Karin Marklund

Leg. Psykolog

Karin var tidigare journalist innan hon omskolade sig till psykolog. Hon har arbetat både som psykolog i skolan och primärvården. Idag arbetar hon med samtal och psykologisk behandling på vår mottagning i Umeå. Hon svarar också på läsarfrågor i Västerbottens Kuriren och frågor gällande barns och föräldrars psykiska hälsa i Aftonbladet Family.