Om oss

Rova & Sjögren Psykologi AB är ett kunskapsföretag bestående av sex psykologer. Vi arbetar med utbildning, handledning, utredningar och samtal. Läs mer om oss som jobbar här nedan.

Erik Rova, leg. psykolog, Rova & Sjögren Psykologi

Erik Rova

Leg. Psykolog & Chef

Erik Rova är ST-psykolog med inriktning mot pedagogisk psykologi. Han är medskapare till Levla-materialet som hjälper skolpersonal arbeta strukturerat med tidiga insatser och problemsituationer. Tidigare har Erik arbetat med organisationsutveckling och kvalitetssäkring inom skola, primärvård och vuxenpsykiatri. Erik Rova är nu verksam som handledare och utbildare.

Anton Sjögren, leg. psykolog, Rova & Sjögren Psykologi

Anton Sjögren

Leg. Psykolog & Chef

Anton Sjögren är specialiserad inom barn- och ungdomsfrågor. Han har tidigare arbetat för Rädda Barnen, där han varvade kliniskt arbete med uppdrag som föreläsare och utbildare. Innan dess jobbade han som psykolog i skolan och inom barn- och ungdoms-psykiatrin. Anton Sjögren är i dagsläget primärt verksam som handledare och utbildare med fokus på bemötandefrågor.

Carin Lindgren, leg. psykolog, Rova & Sjögren Psykologi

Carin Lindgren

Leg. Psykolog

Carin Lindgren är specialiserad inom arbets- och organisationspsykologi. Carin är intresserad av ledarskap, förebyggande insatser och lågaffektivt bemötande. Hon har stor erfarenhet av krisarbete, beteendeanalys och konflikthantering. Tidigare har hon jobbat med företagshälsovård, organisationsutveckling och elevhälsa. Idag jobbar hon som handledare och utbildare.

Veronika Älvhalla, leg. psykolog, Rova & Sjögren Psykologi

Veronika Älvhalla

Leg. Psykolog

Veronika Älvhalla har ett stort intresse för förebyggande och främjande arbete. “Om vi istället för att fokusera på problembeteenden hos enskilda individer fokuserar på de faktorer som föregår beteendena kommer vi längre och kan förbättra förutsättningarna för fler”, säger hon. Veronika har tidigare arbetat  i företagshälsan med organisatoriska och sociala frågor.

David Franzén, leg. psykolog, Rova & Sjögren Psykologi

David Franzén

Leg. Psykolog

David Franzén är skolpsykolog med stort intresse för systematiskt kvalitetsarbete, utredning och utveckling. Under 2018 bidrog han till framtagandet av Psifos kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan. Tidigare jobbat inom BRIS, socialpsykiatrin och med konsultverksamhet i eget företag. Ansvarar för företagets digitala innehåll, podcast och webbplatser.

Leg. psykolog Karin Marklund

Karin Marklund

Leg. Psykolog

Karin Marklund är legitimerad psykolog och arbetar med samtal och psykologisk behandling på vår mottagning i Umeå. Tidigare arbetade hon inom primärvården. Karin svarar också på frågor från läsarfrågor i Aftonbladet Family, på tjejzonen och i Västerbottens-Kuriren.