UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare B

Som utredande skolpsykolog ställs du ofta inför komplexa ärenden och svåra avvägningar. I denna kurs får du chansen att ta din utredningskompetens till nästa nivå. Genom diskussion kring svårbedömda ärenden, fördjupning i differentialdiagnostik och forskning blir du väl rustad att hantera även utmanande utredningar av intellektuell funktionsnedsättning.

Beskrivning

Denna kurs ger dig som utredande skolpsykolog möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring differentialdiagnostik och samsjuklighet vid IF-utredningar. Vi diskuterar komplexa gränsdragningar och resonemang du kan ställas inför som utredande skolpsykolog.

Syftet är att ytterligare stärka din kompetens och trygghet i att hantera svårbedömda ärenden. Kursen ger dig fördjupad kunskap och verktyg för att göra välgrundade bedömningar även i komplexa fall.

Stor vikt läggs vid diskussion och erfarenhetsutbyte för att ge nya perspektiv och strategier att använda i ditt utredningsarbete.

Målgrupp
Skolpsykologer som har arbetat en tid och har god koll på grunderna när det gäller psykologutredning i skolan. Passar dig som vill fördjupa din kompetens kring differentialdiagnostik och ha en nyanserad diskussion om komplexa gränsdragningar gällande IF.
Innehåll
  • Fördjupad differentialdiagnostik vid IF-utredningar
  • Utredning av IF hos nyanlända elever
  • Komorbiditet/samsjuklighet med autism, adhd och/eller språkstörning
  • Fördjupade fallbeskrivningar med differentialdiagnostiska resonemang
  • Diskussion kring komplexa gränsdragningar och svårbedömda ärenden
Genomförande

Två heldagar digitalt via Zoom, 8-9 maj 2025, samt en uppföljande halvdag digitalt den 2 juni 2025. Föreläsningar, fallbeskrivningar och fördjupade diskussioner. Videoinspelning av utbildningen görs tillgänglig för betalande deltagare under hela kursperioden.

Förkunskap
Psykologexamen. Du behöver alltså inte ha läst A-kursen av denna utbildning för att läsa B-kursen.
Plats
Digitalt via Zoom
Pris
6995 kr exkl. moms
Nästa steg

Klicka här för att anmäla dig.

Sagt om utbildningen
No items found.

Hör gärna av dig till oss

Om du är nyfiken på den här utbildningen eller har några frågor, kontakta oss gärna med hjälp av formuläret nedan. Du kan också kontakta Erik Rova direkt på erik@rovasjogren.se eller 070-236 32 00.

Telefonnummer (valfritt)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Andra utbildningar

UTBILDNING

Förebygga skolfrånvaro

UTBILDNING

Samtal med barn och unga

UTBILDNING

Beteendeproblem i skolan

UTBILDNING

Traumakunskap och bemötande

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare A

UTBILDNING

Ny som skolpsykolog

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare B

UTBILDNING

Skolpsykologen som handledare