Organisation

Vi erbjuder ledare, team och organisationer handledning och utbildning – individuellt, i grupp och på organisationsnivå.

Ledningsgruppsutveckling, team- och grupputveckling

Arbetslivet idag ställer höga krav på att människor ska kunna samarbeta effektivt tillsammans. För att kunna lösa alltmer komplexa utmaningar visar forskning att psykologisk trygghet, tydlighet, samsyn i uppdrag, mål och roller är några viktiga nyckelingredienser som behövs för att kunna arbeta effektivt och effektfullt tillsammans. Vi erbjuder psykologisk specialistkompetens inom området grupp- och teamutveckling samt ledningsgruppsutveckling.

Handledning i ledarutveckling - Ledarstöd

Som chef och ledare är det att förvänta att en möter många utmaningar i sitt ledarskap. Vi har lång erfarenhet av att stödja chefer och ledare. Vi erbjuder ledarstöd och ledarutveckling i form av coachning eller handledning, individuellt eller i grupp.

Ledarträning/ ledarutbildning

Vi erbjuder chefer och ledare utbildning och träning i form av ledarutvecklingsprogram. Våra ledarutvecklingsprogram anpassas efter verksamhetetens inriktning och behov men grundar sig i aktuell ledarskapsforskning. Vi arbetar med att stärka och utveckla ledarskapets två viktigaste funktioner att klargöra, tydliggöra samt att påverka. För att kunna bidra till effektfullt ledarskap i praktiken innehåller våra ledarutvecklingsprogram ökad kunskap om ledarskap samt träning av färdigheter i form av ledarbeteenden i praktiken samt användbara metoder och redskap.

Organisationsutveckling/ Förändringsledning

Vi lever i en tid där förändringstakten är hög. Vi behöver förstå och kunna anpassa verksamheten till förändrade behov och förutsättningar. Detta medför att kunskap, färdigheter, ändamålsenliga metoder och verktyg inom förändringsledning är viktiga nycklar för att chefer, ledare och stödresurser ska kunna bedriva effektfulla förändringsarbeten. Vi arbetar med att erbjuda utbildning, stöd, metoder och kunskap inom området organisationsutveckling, förändringsledning och facilitering.

Kontaka oss

Är du intresserad eller vill ställa en fråga? Använd formuläret nedan eller ring Erik Rova på 070-236 32 00.

Ditt telefonnummer (valfritt)
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj då! Något gick snett. Vänliga försök igen eller kontakta oss via e-postadresserna på sidan "Om oss"