Samtal

Har du något som du skulle vilja prata med en psykolog om? På vår mottagning i centrala Umeå erbjuder vi samtal och psykologisk behandling. Boka ett första samtal redan idag!

Om psykologmottagningen

På vår mottagning kan du få hjälp av legitimerade psykologer med allt från individsamtal till föräldrarådgivning, parterapi och psykologisk behandling.

Du hör av dig för att boka en tid och sedan träffas vi på vår mottagning i centrala Umeå eller digitalt via videosamtal. Vi är flexibla och måna om att hitta ett upplägg som passar för din situation.

Nedan kan du läsa lite mer om det olika typer av samtal vi erbjuder. Kontakta oss gärna om du har några ytterligare frågor eller funderingar.

Vuxna och föräldrar

Samtal med psykolog

Vi är vana att möta människor i påfrestande livssituationer. Vissa söker på grund av nedstämdhet, rädsla, oro eller svårigheter i relationer. Ibland rör det sig om utmaningar som har funnits med länge i livet. Ibland är det något som kommit plötsligt, som vid en kris. 

Samtal med en psykolog kan innebära en möjlighet att reflektera över sin livssituation, förstå mer kring sig själv och sina relationer. 

Att vara förälder innebär exempelvis såväl glädje som många stunder av tvivel, oro och frustration. Som förälder kan man behöva stöd i olika situationer. Till exempel om det blir mycket konflikter hemma eller om barnet mår dåligt. Tillsammans fokuserar vi på de situationer som är svåra i just er familj.

Par- & relationsterapi

Parterapi fokuserar på att lösa problem som finns i en relation. Det kan handla om kommunikationsproblem, sexuella problem, konflikter och andra vanligt förekommande problem.

Parterapi, eller relationsterapi som det också kan kallas, går att söka även om man inte är ett traditionellt par.

Vi tar även emot till exempel syskon, vuxna barn med föräldrar, och personer som lever i icke-traditionella relationer, som söker hjälp för att komma ur en jobbig situation som de inte kan lösa själva.  

Genom att få hjälp av en parterapeut kan man hitta olika verktyg och metoder för att arbeta med relationsproblem som har uppstått, och bryta mönster som man hamnat i.  

En parterapi/relationsterapi inleds vanligen med en bedömningsfas om fyra tillfällen, där vi tillsammans kartlägger relationen och de mönster och svårigheter som ni hamnat i. Därefter kommer vi överens om och hur vi ska jobba vidare tillsammans.

Barn och familj

För barn och familj kan vi erbjuda stöd och behandling inom olika områden, till exempel nedstämdhet, oro och ångest.

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där vi utgår både ifrån de behov vi ser hos klienten och de önskemål som klienten har för att insatsen ska bli så verksam som möjligt för er.

När barn mår dåligt är föräldrarnas medverkan ofta en avgörande pusselbit för att utveckling och förändring ska ske. Därför kan samtal mellan psykolog och föräldrar också vara ett sätt framåt för att hjälpa ett barn som inte mår bra.

Tonåringar och unga vuxna

Många tonåringar och unga vuxna upplever svårigheter på väg mot vuxenlivet. En del mer än andra. Vi kan erbjuda ett utrymme för att prata och bli hörd av en vuxen som inte är din förälder eller kompis.

Samtalen kan förhoppningsvis hjälpa dig att förstå dig själv och dina relationer på ett bättre sätt, och på så sätt må bättre.

Frågor och svar

Hur bokar man tid?

Om du vill boka en tid för samtal kontaktar du oss via formuläret längre ner på sidan eller på telefonnummer 070-333 55 49. Vi svarar snabbt och kan oftast erbjuda en tid för första samtal inom 1-2 veckor. 

En samtalskontakt inleds med att du/ni och psykologen tillsammans utforskar fokus för det fortsatta arbetet. Detta kan ta 1–3 tillfällen. När det gäller barn föredrar många föräldrar att komma själva vid första tillfället. Medan andra vill att barnet är med och ger sin bild redan från början.

För klienter under 18 år behövs båda vårdnadshavares godkännande av samtalskontakten.

Vi erbjuder samtal såväl på vår mysiga mottagning i centrala Umeå som på videolänk. En session är vanligtvis 45-50 minuter. För enklare rådgivning och i samtal med barn kan ibland 30 minuter vara mer lämpligt.

Vid parterapi är en session antingen 60 eller 90 minuter, beroende på parets behov.

Vilka metoder arbetar ni utifrån?

Vi har en bred samlad kompetens, och kan erbjuda behandling utifrån så väl KBT (kognitiv beteendeterapi) som PDT (psykodynamisk terapi). Inom dessa breda fält finns olika inriktningar, som till exempel traumafokuserade behandlingar och affektfokuserad terapi.

Vi anpassar våra kontakter utifrån vad vi och klienten tror passar bäst för den aktuella problematiken och personen ifråga.

Vad kostar det?

Kostnaden för samtal hos oss är 1400 kronor per tillfälle. Vid parterapi är sessionerna något längre och kostar per tillfälle 1900 kr för 60 minuter och 2800 kr för 90 minuter.

Vad gäller vid återbud?

Vi har en 24-timmarspolicy. Det innebär att avbokningar som görs mindre än 24 timmar innan bokad tid debiteras med fullt pris.

Om du har sjukdomssymtom eller av andra anledningar inte vill komma till mottagningen går det också att ändra en bokad tid från fysiskt möte till digitalt videomöte.

Boka tid

Använd kontaktformuläret nedan om du vill boka en tid eller har några frågor du vill få svar på. Det går också bra att ringa direkt till Karin Marklund på 070-333 55 49.

Ditt telefonnummer (valfritt)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.