UTBILDNING

Beteendeproblem i skolan

Syftet med utbildningen är att ge verktyg och kunskap för att hantera och förebygga beteendeproblem hos barn och ungdomar på ett effektivt, professionellt och etiskt sätt.

Beskrivning

Under utbildningen presenteras och beskrivs lågaffektivt bemötande för skolan. Det handlar om att skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar. Deltagarna får ta del av konkreta anpassningar och åtgärder under utbildningens gång. Vi varvar föreläsning med diskussion och reflektion.

Vi ingår i det ”lågaffektiva nätverket” tillsammans med Bo Hejlskov Elvén, ett nätverk av psykologer som arbetar med att främja och implementera lågaffektivt bemötande i en rad verksamheter.

Kontaktuppgifter till referenser lämnas gladeligen.

Målgrupp
Personal inom skola, förskola och elevhälsa.
Innehåll
  • Hur ska vi förstå problemskapande beteende?
  • Konkreta verktyg för att hantera, utvärdera och förändra problemskapande beteenden i klassrummet och på skolgården.
  • Systematiskt arbetssätt för att utveckla verksamhetens förmåga att arbeta effektivt med problemsituationer.
Genomförande

Utbildningen kan genomföras i olika upplägg och omfattning:

  • Kvällsföreläsning - 2 timmar
  • Halvdagsföreläsning - 3 timmar
  • Heldagsföreläsning inkl. workshop - 6 timmar

För mer omfattande eller anpassade upplägg kontakta oss gärna! Vi kan exempelvis hålla denna föreläsning även för förskolor.

Förkunskap
Inga krav på förkunskap.
Plats
På plats eller digitalt.
Pris
Kontakta oss för prisuppgifter.
Nästa steg

Ladda ner produktblad för att diskutera utbildningen vidare med chef eller kollegor. Kontakta oss om du har frägor.

Sagt om utbildningen
No items found.

Hör gärna av dig till oss

Om du är nyfiken på den här utbildningen eller har några frågor, kontakta oss gärna med hjälp av formuläret nedan. Du kan också kontakta Erik Rova direkt på erik@rovasjogren.se eller 070-236 32 00.

Telefonnummer (valfritt)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Andra utbildningar

UTBILDNING

Förebygga skolfrånvaro

UTBILDNING

Samtal med barn och unga

UTBILDNING

Beteendeproblem i skolan

UTBILDNING

Traumakunskap och bemötande

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare A

UTBILDNING

Ny som skolpsykolog

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare B

UTBILDNING

Skolpsykologen som handledare