UTBILDNING

Förebygga skolfrånvaro

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om orsaker till problematisk skolfrånvaro, hur vi kan förebygga den och skapa förutsättningar för elever att komma tillbaka till skolan.

Beskrivning

Under utbildningen presenteras forskning gällande problematisk skolfrånvaro samt teori om hur vi kan skapa en miljö och ett bemötande som främjar närvaro i skolan. Utöver det är fokus även hur vi kan arbeta för att få tillbaka elever när problematisk skolfrånvaro redan blivit ett faktum.

Deltagarna får praktisera utbildningens teoretiska kunskaper genom gemensamt arbete med fallbeskrivningar.

Målgrupp
Personal inom skola och elevhälsa.
Innehåll
  • Vad är problematisk skolfrånvaro?
  • Vad säger forskningen?
  • Arbetssätt för att främja skolnärvaro och förebygga problematisk skolfrånvaro samt få tillbaka eleven till skolan.
  • Omsättande av teori till praktik genom gemensamt arbete.
Genomförande

Utbildningen kan genomföras i olika upplägg och omfattning:

  • Kvällsföreläsning - 2 timmar
  • Halvdagsutbildning, inklusive arbete med fallbeskrivningar - 3 timmar
  • Heldagsutbildning, inklusive arbete med fallbeskrivningar - 6 timmar

För mer omfattande eller anpassade upplägg kontakta oss gärna!

Förkunskap
Inga krav på förkunskap.
Plats
På plats eller digitalt.
Pris
Kontakta oss för prisuppgifter.
Nästa steg

Ladda ner produktblad för att diskutera utbildningen vidare med chef eller kollegor. Kontakta oss om du har frägor.

Hör gärna av dig till oss

Om du är nyfiken på den här utbildningen eller har några frågor, kontakta oss gärna med hjälp av formuläret nedan. Du kan också kontakta Erik Rova direkt på erik@rovasjogren.se eller 070-236 32 00.

Telefonnummer (valfritt)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Andra utbildningar

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare

UTBILDNING

Psykolog i skolan

UTBILDNING

Skolpsykologen som handledare

UTBILDNING

Traumakunskap och bemötande

UTBILDNING

Samtal med barn och unga

UTBILDNING

Förebygga skolfrånvaro

UTBILDNING

Beteendeproblem i skolan