UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare A

Att genomföra utredningar är en central del av skolpsykologens uppdrag. Samtidigt är det en utmanande och ofta komplex uppgift, som kräver gedigen kunskap och erfarenhet för att utföra med hög kvalitet. Rova & Sjögren erbjuder en utbildning skräddarsydd för skolpsykologer med fokus på utredning av intellektuell funktionsnedsättning.

Beskrivning

Utifrån vår långa erfarenhet av psykologutredningar i skolan guidar vi dig genom hela utredningsprocessen. Från inledande dialog med rektor till intervjuer, testning, tolkning och återkoppling av din bedömning.

Syftet är att du efter kursen ska känna dig väl förberedd och trygg i att på ett professionellt vis genomföra IF-utredningar. Du får ökad kunskap om teori, metodik, tolkning och återkoppling för att leverera professionella bedömningar.

Utbildningen har sin grund i skollagen, Socialstyrelsens riktlinjer, Skolverkets allmänna råd, vår egen erfarenhet samt relevant facklitteratur.

Målgrupp
Skolpsykologer i grundskola och gymnasium som arbetar med psykologisk bedömning av intellektuell funktionsnedsättning. Oavsett om du är ny i rollen som skolpsykolog eller har ett antal års erfarenhet är vår ambition att utbildningen ska ge dig kunskap och möjlighet att utvecklas i rollen som utredare.
Innehåll
  • Diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF)
  • Målgruppstillhörighet och anpassad grundskola
  • Beställarkompetens och dialog med rektor
  • Utredningens olika delar - anamnes, testning, observationer
  • Kognitiva tester och skattningsskalor
  • Tolkning av testresultat
  • Vikten av handledning i komplicerade ärenden
  • Utlåtandeskrivning, praktiska råd och skrivtips
  • Återkoppling som är konkret och begriplig
  • Journalföring av utredningen

Vi varvar teori med praktiska exempel och diskussion för att bidra till ett förbättrat utredningsarbete.

Vid den uppföljande halvdagen bygger vi vidare på det vi gått igenom på heldagarna  i mindre grupper för att diskutera lärdomar, egna utvecklingsområden och hur vi kan arbeta vidare i skolvardagen utifrån vår egna kontext.

Genomförande

Två heldagar digitalt via Zoom, 27-28 februari 2025, samt en uppföljande halvdag digitalt den 24 mars 2025. Föreläsningar med möjlighet att ställa frågor samt diskussioner. Videoinspelning av utbildningen görs tillgänglig för betalande deltagare under hela kursperioden.

Förkunskap
Ingen förkunskap krävs utöver psykologexamen.
Plats
Digitalt via Zoom.
Pris
6995 kr exkl. moms.
Nästa steg

Klicka här för att anmäla dig till utbildningen.

Sagt om utbildningen
No items found.

Hör gärna av dig till oss

Om du är nyfiken på den här utbildningen eller har några frågor, kontakta oss gärna med hjälp av formuläret nedan. Du kan också kontakta Erik Rova direkt på erik@rovasjogren.se eller 070-236 32 00.

Telefonnummer (valfritt)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Andra utbildningar

UTBILDNING

Förebygga skolfrånvaro

UTBILDNING

Samtal med barn och unga

UTBILDNING

Beteendeproblem i skolan

UTBILDNING

Traumakunskap och bemötande

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare A

UTBILDNING

Ny som skolpsykolog

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare B

UTBILDNING

Skolpsykologen som handledare