UTBILDNING

Samtal med barn och unga

Att samtala med barn och unga kan vara roligt men också svårt och utmanande. I den här utbildningen går vi igenom grundläggande förhållningssätt, barnsyn och praktiska strategier för samtal.

Beskrivning

Syftet med utbildningen är att skapa en gemensam teoretisk utgångspunkt och utforska strategier för att lösa problem genom samtal. Under utbildningen kommer ni även att få testa dessa metoder i praktiken. Vi jobbar tillsammans i konkreta situationer. Utbildningen inleds med en presentation av teori och samtalstekniker. Här lär ni er hur ni skapar förutsättningar för trygga och tillitsfulla samtal och relationer som ger utrymme för individers autonomi. Vi jobbar för att omsätta teori och samtalsteknik i praktiken.

Målgrupp
Personal inom skola och elevhälsa.
Innehåll
  • Skapa teoretisk grund för problemlösning genom samtal
  • Hur vi kan förstå problemskapande beteende?
  • Vi tränar tillsammans på praktisk tillämpning av samtalstekniker för att öka
  • förmågan att hantera och förändra problemskapande beteenden.
Genomförande

Utbildningen kan genomföras i olika upplägg och omfattning:

  • Halvdagsföreläsning - 3 timmar
  • Heldagsföreläsning inkl. workshop - 6 timmar

För processinriktade eller anpassade upplägg kontakta oss gärna! Vi hittar en form som passar er verksamhet och era behov.

Förkunskap
Inga krav på förkunskap.
Plats
På plats eller digitalt.
Pris
Kontakta oss för prisuppgifter.
Nästa steg

Ladda ner produktblad för att diskutera utbildningen vidare med chef eller kollegor. Kontakta oss om du har frägor.

Sagt om utbildningen
No items found.

Hör gärna av dig till oss

Om du är nyfiken på den här utbildningen eller har några frågor, kontakta oss gärna med hjälp av formuläret nedan. Du kan också kontakta Erik Rova direkt på erik@rovasjogren.se eller 070-236 32 00.

Telefonnummer (valfritt)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Andra utbildningar

UTBILDNING

Förebygga skolfrånvaro

UTBILDNING

Samtal med barn och unga

UTBILDNING

Beteendeproblem i skolan

UTBILDNING

Traumakunskap och bemötande

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare A

UTBILDNING

Ny som skolpsykolog

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare B

UTBILDNING

Skolpsykologen som handledare