UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare

Att genomföra utredningar är en central del av skolpsykologens uppdrag. Samtidigt är det en utmanande och ofta komplex uppgift som kräver gedigen kunskap och erfarenhet för att utföra med kvalitet. Rova & Sjögren erbjuder nu en unik utbildning skräddarsydd för skolpsykologer med fokus på utredning av intellektuell funktionsnedsättning.

Beskrivning

Utifrån vår långa erfarenhet av psykologutredningar i skolan guidar vi dig genom hela utredningsprocessen. Från inledande dialog med rektor till intervjuer, testning, tolkning och återkoppling av resultat. Du får en fördjupad förståelse för utredningens alla delar samt verktyg och strategier för att höja kvaliteten i ditt utredningsarbete.

Syftet med utbildningen är att du som skolpsykolog efteråt ska känna dig väl förberedd och trygg i att på ett professionellt vis genomföra IF-utredningar. Du får ökad kunskap om teori och metodik, samt färdigheter i tolkning och återkoppling för att leverera professionella bedömningar.

Utbildningen har sin grund i skollagen, Socialstyrelsens riktlinjer, Skolverkets allmänna råd, vår egen erfarenhet samt relevant facklitteratur inom området.

Målgrupp
Skolpsykologer i grundskola och gymnasium som arbetar med psykologisk bedömning av intellektuell funktionsnedsättning. Oavsett om du är ny i rollen som skolpsykolog eller har ett antal års erfarenhet är vår ambition att utbildningen ska ge dig kunskap och möjlighet att utvecklas i rollen som utredare.
Innehåll
  • Diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF)
  • Målgruppstillhörighet och anpassad grundskola
  • Beställarkompetens och dialog med rektor - när bör vi utreda och inte?
  • Utredningens olika delar - anamnes, testning, observationer i testsituationen
  • Kognitiva tester och skattningsskalor
  • Tolkning av testresulat och differentialdiagnostik
  • Vikten av handledning i komplicerade ärenden
  • Utlåtandeskrivning, praktiska råd och skrivtips
  • Återkoppling som är konkret och begriplig
  • Journalföring av utredningen

Under utbildningen börjar vi med att titta på diagnosen intellektuell funktionsnedsättning utifrån olika perspektiv, individens, skolans och samhällets. Vi tittar på historiken inom svensk skola som föranlett att vi som skolpsykologer idag gör som vi gör när vi möter elever med dessa svårigheter.

Sedan rör vi oss över till det mer konkreta och handfasta utredningsarbetet. Vi går igenom de olika delarna i utredningsprocessen steg för steg för att svara på respektive dels “vad, varför och hur”. Genom att tillsammans diskutera hur vi gör i olika utredningsskeenden kan vi bidra till ett förbättrat utredningsarbete. Vi varvar teori med praktiska exempel och diskussion.

Vid den uppföljande halvdagen bygger vi vidare på det vi gått igenom på heldagarna  i mindre grupper för att diskutera lärdomar, egna utvecklingsområden och hur vi kan arbeta vidare i skolvardagen utifrån vår egna kontext.

Genomförande

18 och 19 mars 2024 kl 9-16, och en uppföljande halvdag 15 april 2024 kl 9-12.

Föreläsningar med möjlighet att ställa frågor samt diskussioner i mindre grupper. 

Hela utbildningen ges digitalt via Zoom och spelas in. Videoinspelningen av utbildningen görs tillgänglig för betalande deltagare under hela kursperioden.

Förkunskap
Ingen förkunskap krävs utöver psykologexamen.
Plats
Digitalt via Zoom
Pris
6495 kr exkl. moms
Nästa steg

Klicka här för att anmäla dig till utbildningen och klicka här för att ladda ner produktblad.

Hör gärna av dig till oss

Om du är nyfiken på den här utbildningen eller har några frågor, kontakta oss gärna med hjälp av formuläret nedan. Du kan också kontakta Erik Rova direkt på erik@rovasjogren.se eller 070-236 32 00.

Telefonnummer (valfritt)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Andra utbildningar

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare

UTBILDNING

Psykolog i skolan

UTBILDNING

Skolpsykologen som handledare

UTBILDNING

Traumakunskap och bemötande

UTBILDNING

Samtal med barn och unga

UTBILDNING

Förebygga skolfrånvaro

UTBILDNING

Beteendeproblem i skolan