UTBILDNING

Skolpsykologen som handledare

Rova & Sjögren erbjuder en handledningsutbildning med tydligt fokus på skolpsykologens uppdrag, förutsättningar och behov. Med en stor erfarenhet av elevhälsoarbete, pedagogisk psykologi och handledning, inom och utanför skolans värld, är vi glada att erbjuda en relevant och praktiskt applicerbar utbildning, specialanpassad för skolpsykologer baserad på aktuell forskning och praktik.

Beskrivning

Utbildningens syfte är att deltagarna skall tillgodogöra sig kunskap avseende handledning och konsultation i skolan. Kunskapen från utbildningen skall kunna tillämpas i skolpsykologens yrkesutövning på ett konkret och meningsfullt sätt. Utbildningen är tvärteoretisk och fokuserad på en svensk skolkontext. Innehållet kommer också att integrera hur skolans förutsättningar och styrdokument påverkar skolpsykologen som handledare.

Målgrupp
Skolpsykologer. Utbildningen har genomförts med mycket positiva omdömen både från nya skolpsykologer som önskar en introduktion kring handledning i skolan, men också från mycket erfarna skolpsykologer som uppskattat möjligheten till uppdatering, fördjupning och reflektion med kollegor.
Innehåll
 • Handledning i skolan - historisk kontext
 • Terminologi och begrepp
 • Handledningsteorier och skolor – en tydlig översikt
 • Skolpsykologins andra paradox – Varför är vi så ovilliga att använda vårt inflytande? Hur kommer vi vidare?
 • Vad gör handledning verksamt?
 • Handledningsprocessens olika stadier
 • Förutsättningar och fallgropar
 • Att skapa ett förankrat uppdrag
 • Att hantera motstånd
 • Implementering och uppföljning
 • Utvärdering av utfall och process
Genomförande

Våren 2024. Exakta datum är ej fastställda ännu.

Under två sammanhängande heldagarna varvas föreläsning med diskussions-, reflektions- och workshopinslag. På den uppföljande halvdagen kommer deltagarna ges utrymme att bygga vidare på de två första dagarna genom frågor och diskussion i mindre grupper.

De två första dagarna ges i ett hybridformat, där man kan delta i samma utbildning antingen på plats eller digitalt. Den uppföljande halvdagen genomförs digitalt. Deltagarna får ta del av dokumentation och presentationsbilder. Föreläsningarna spelas in och görs tillgängliga i 3 månader efter utbildningen för deltagarna. 

Förkunskap
Ingen förkunskap krävs utöver psykologexamen.
Plats
Ännu ej bestämt. Om du har förslag på plats, skicka det till erik@rovasjogren.se
Pris
6495 kr/deltagare exklusive moms. Lunch och fika ingår båda dagarna för deltagare på plats.
Nästa steg

Klicka här för att anmäla dig till utbildningen och klicka här för att ladda ner produktblad.

Hör gärna av dig till oss

Om du är nyfiken på den här utbildningen eller har några frågor, kontakta oss gärna med hjälp av formuläret nedan. Du kan också kontakta Erik Rova direkt på erik@rovasjogren.se eller 070-236 32 00.

Telefonnummer (valfritt)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Andra utbildningar

UTBILDNING

Skolpsykologen som utredare

UTBILDNING

Psykolog i skolan

UTBILDNING

Skolpsykologen som handledare

UTBILDNING

Traumakunskap och bemötande

UTBILDNING

Samtal med barn och unga

UTBILDNING

Förebygga skolfrånvaro

UTBILDNING

Beteendeproblem i skolan