Tjänster

Här hittar du information om olika tjänster som vi erbjuder. Kontakta oss gärna om det är något särskilt uppdrag eller projekt där du skulle behöva psykologisk kompetens.

Handledning

Vi handleder personal inom en rad olika verksamheter. Alltifrån skola och elevhälsa, till LSS, EKB-boenden och personal inom psykiatrin.

Personal inom skola och elevhälsa är en av de grupper vi haft mest handledning med. Elevhälsans uppdrag är stimulerande och spännande men också ibland svårt och fullt av  utmaningar. Handledningstillfällen ger möjlighet till egen och gemensam reflektion.

Vi vill bidra till konkreta handlingsplaner och nya infallsvinklar. Vår handledning har ett tydligt fokus på skolans uppdrag och på hur vi skiftar fokus från åtgärdande till hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Vi handleder grupper av olika sammansättningar, både tvärprofessionella elevhälsoteam och grupper av en enskild elevhälsoprofession. Oavsett så tar vår handledning avstamp i de utmaningar och behov som ni står inför vare sig det handlar om enskilda svåra ärenden eller professions- och organisationsfrågor.

Vi tror att det är en framgångsfaktor att den som handleder elevhälsopersonal har en egen god förståelse för skolans och elevhälsans uppdrag. Alla våra handledare är själva verksamma som elevhälsopersonal, skolutvecklare och utbildare.

Kontaktuppgifter till referenser lämnas gladeligen. Ring Erik på 070-236 32 00 om du har frågar eller vill veta mer.

Abonnemang på skolpsykolog

Ett abonnemang på psykologtjänster innebär att vi arbetar med er över en viss tid, i den omfattning som passar just er. Vi bidrar med den psykologiska kompetens ni behöver. Vi bidrar i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Utifrån aktuell psykologisk och pedagogisk forskning arbetar vi med tidiga insatser, elevhälsoarbete, konsultation, utredning, handledning och stöd. Ta kontakt för att diskutera hur vi skräddarsyr en lösning som passar er. Ett abonnemang kan bestå av:

Förebyggande och hälsofrämjande insatser

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, vi arbetar för att bidra till en positiv skolutveckling och för att undanröja hinder för lärande. Vi samverkar på EHT-träffar, deltar i möten med vårdnadshavare och elever, är ett stöd för rektor och skolpersonal.

Konsultation och handledning

I svåra ärenden kan arbetslag behöva stöd och bollplank för att komma vidare. Tillsammans arbetar vi lösningsfokuserat för att åstadkomma meningsfulla förändringar i lärmiljön.

Bedömningar, samtal och samverkan

Vi träffar elever för stödsamtal och för breda bedömningar inför remitteringar för specifika behandlingar, utredningar eller andra vårdinsatser. Vi har goda erfarenheter av samverkan med både primär- och specialistvård.

Kontaktuppgifter till referenser lämnas gladeligen. Ring Erik Rova på 070-236 32 00 om du har frågar eller vill veta mer.

Handledning för skolpsykologer på gymnasiet

Många av skolpsykologerna är ensamma i sin kommun om att arbeta med den äldre målgruppen. Därför erbjuder vi nu digitala handledningsträffar för psykologer som arbetar på gymnasiet.

Psykologer på gymnasiet har specifika utmaningar där vi tror att man gynnas av att få dela dem med andra med samma uppdrag, få utbyta idéer och ta del av varandras erfarenheter. Det specifika innehåller vid träffarna bestäms utifrån deltagarnas behov och önskemål. Både ärendehandledning och tematräffar kan vara aktuella.

Vi som handleder har lång erfarenhet av arbete i skolan och som handledare i både grundskola och gymnasium. Grupper startar löpande och matchas utifrån intresse och behov.

Maxantal i varje grupp är: 4 deltagare.

Pris är: 900 kr/timme exklusive moms per deltagare.

Har du frågor eller vill veta mer? Använd kontaktforumuläret nedan eller mejla Elin Käck på elin@rovasjogren.se

Psykologutredning

En välavvägd psykologutredning kan göra stor nytta för förståelsen av en elevs fungerande och gå hand i hand med relevanta pedagogiska anpassningar och åtgärder.

Vi har stor erfarenhet av denna typ av bedömningar inom ramen för skolan. Vi har kompetens och de psykometriska verktygen för att göra bedömningar avseende intellektuell funktionsnedsättning hos elever från lågstadiet ända upp till gymnasieålder.

Ofta kan det ju vara bra att också rådgöra med en psykolog i tidigt skede. Om ni på er skola har funderingar kring att eventuellt genomföra en mer omfattande utredning kring en specifik elev, kontakta oss för en konsultation. Vi hjälper gärna till att sortera tankarna och bedöma om en psykologutredning är ett klokt val utifrån den specifika situation ni arbetar med.

Hör gärna av dig till oss

Vill du anlita oss för handledning, skolpsykologtjänster, utredning gällande skolform, eller samtal och psykologisk behandling? Använd formuläret nedan eller ring Erik Rova på 070-236 32 00.

Ditt telefonnummer (valfritt)
Tack! Ditt meddelande har skickats.
Oj då! Något gick snett. Vänliga försök igen eller kontakta oss via e-postadresserna på sidan "Om oss"