Tillgänglighet, NPF och en skola för alla

med
Joanna Lundin
Publicerat
2019-05-29

Joanna Lundin är högstadielärare, författare och skolutvecklare. Hon handleder och utbildar skolpersonal inom tillgänglighet och NPF-frågor över hela Sverige.

I den här intervjun berättar Joanna mer om sin syn på uttrycket ”att NPF-säkra skolan”, värdegrund, vad hon menar med rubriken ”förbjud förbud” och de svåra men viktiga frågorna för att skapa lärande och meningsfull undervisning i skolan. Lyssna gärna.

Såhär beskriver Joanna sitt eget arbete på sin hemsida:

”Genom mitt företag Skolkraft erbjuder jag utbildningar/föreläsningar och handledning inom områden som npf (Neuropsykiatriska funktionsuppsättningar), tillgängligt lärande, ledarskap i klassrummet samt om hur vi kan använda olika anpassningar som verktyg för att skapa en tillgänglig skola för alla.Min grundsyn är baserad på ett salotogent synsätt och en stark tilltro till varje individs egna förmåga. Alla människor vill men förmår inte alltid!”