Studiestrategier för ökat lärande

med
Diana Storvik
Publicerat
2023-08-28

I det här avsnittet intervjuar vi Diana Storvik.

Diana är specialpedagog, gymnasielärare, specialpedagog och driver den populära bloggen Specialpedagog på gymnasiet.

Diana kommer föreläsa på vår utbildningsdag, Pedagogiskt Ledarskap, 31 oktober 2023 utifrån sina böcker Studiestrategier på gymnasiet och Studiestrategier på högstadiet.

Några av de ämnen som diskuteras i podden:

  • Dianas vändpunkt i karriären, när hon mötte en klass som inte passade in i mallen
  • Att träna elever att reflektera över sitt eget lärande och val av strategier
  • Att styra tillbaka fokus mot lärande, inte bara examinationer
  • Vikten av att tänka i termer av progression
  • Börja med att bygga stödstrukturer
  • Anteckningsmetoder såsom Cornell notes och hur man kan arbeta med det
  • En modell för stegvis ökat eget ansvar

Om du fann avsnittet intressant, dela det gärna vidare med kollegor och i sociala medier.

Klicka här för att läsa mer och boka biljett till utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap för personal inom skola och elevhälsa.

Följ också gärna Rova & Sjögren Psykologi på: