Samtal i skolan under pandemin

med
Petter Iwarsson
Publicerat
2021-04-25

Skolkurator, författare och leg. psykoterapeut Petter Iwarsson är tillbaka i podden. I den här intervjun beskriver han bland annat vikten av struktur i digitala samtal och vad som händer med oss som människor när samtalets ramar förändras.

Vill du lära mer av Petter? Kom till Pedagogiskt Ledarskap 2021, den 2-3 november.