Mobilförbud & digital kompetens i skolan

med
Elza Dunkels
Publicerat
2020-03-24

Elza Dunkels är lärare, författare och docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hon har sedan slutet av 1990-talet forskat om barns och ungas nätvanor, näthat, digitalisering och skrivit ett flertal böcker som presenterar aktuell forskning på området.

I det här avsnittet intervjuas hon av skolpsykolog Anton Sjögren om mobilförbud, porrfilter, motstånd mot ny teknik och vikten av att lära ut digital kompetens i skolan.

Avsnittet spelades in i slutet av 2019, innan hela coronakrisen startade. Men frågan om digitala verktyg i skolan har ju på sätt och vis aldrig varit mer aktuell än just nu. Hoppas ni finner diskussionen intressant!

Länkar till sådant som nämns i intervjun: