Klassrumsledarskap i praktiken

med
Jonas Nilsson
Publicerat
2021-05-23

I den här intervjun pratar vi med Jonas Nilsson, lärare och medförfattare till boken Handbok i klassrumsledarskap. Jonas ger konkreta råd och tips för lärare som vill utveckla sitt ledarskap och bygga relationer i klassrummet.

Vill du lära mer av Jonas, kom och lyssna till hans föreläsning på Pedagogiskt Ledarskap 2021. Läs mer och köp biljetter på: https://pedagogisktledarskap.se