Hur skapar vi en lärande organisation?

med
Anna Bengtsson
Publicerat
2019-05-29

Anna Bengtsson är specialpedagog, lärare och författare. Hon är en av författarna till den populära boken EHM: Elevhälsomötet (2017).

I den här intervjun pratar vi om: Vad är EHM? Hur går man tillväga för att skapa förutsättningar för EHM? Vad bör man tänka på i implementeringen? Vad är viktigt i utformningen av tvärprofessionella möten överlag? Hur skapar vi en lärande organisation? Hur kan skolor bättre ta tillvara på specialpedagogernas kompetens?

Relaterade länkar: