Från skolfrånvaro till skolutveckling

med
Specialpedagogiska teamet
Publicerat
2023-09-04

I det här avsnittet intervjuar vi Karin Lundstedt, Linda Frenning och Alex Höglund ur det specialpedagogiska teamet i Södertälje.

Teamet har gjort en spännande resa över ett antal år från att arbeta med skolfrånvaro till att jobba mer med skolutveckling.

Några av de ämnen som diskuteras i podden:

  • Att arbeta mot hela skolor, inte bara enskilda individer
  • Successiv förflyttning mot att arbeta mer förebyggande och främjande
  • Att nå ut i verksamheterna och inte bli fast i ett “elfenbenstorn”
  • Att stödja skolorna i deras utvecklingsarbete, inte försöka styra det
  • Att våga pröva nya arbetssätt och lära av misstag
  • Vikten av delaktighet och delade målsättningar för att skapa motivation

Klicka här för att läsa mer och boka biljett till utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap för personal inom skola och elevhälsa.

Följ också gärna Rova & Sjögren Psykologi på: