Beteendeproblem i förskolan

med
David Edfelt
Publicerat
2020-03-17

David Edfelt är legitimerad psykolog, handledare och författare. Fyra av hans böcker är riktade till förskolan och handlar bland annat om hur man kan förebygga problemskapande beteende, hjärnans utveckling, barns lärande och hur man kan arbeta med tydliggörande pedagogik. Hur ska man göra som förskolepersonal i mötet med barn när de vanliga arbetssätten inte fungerar? I den här intervjun får du konkreta råd och tips.

Länkar till sådant som nämns i intervjun: