VÄXA - ett stödmaterial för förskolan

text av
Erik Rova

Vi har tillsammans med Örnsköldsviks kommun genomfört ett projekt för att skapa ett nytt förebyggande stödmaterial för förskolan. Stödmaterialet VÄXA är en satsning med fokus på att kartlägga och förebygga konflikter och problemsituationer. Projektet består av en resursbank med strukturerat stöd vid kartläggning och åtgärder vid olika problem som uppstår i förskolans vardag.

Stödmaterialet har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av förskolechefer, kvalitetsledare, specialpedagoger och förskollärare tillsammans med psykolog Erik Rova som specialiserar sig på skol- och förskolefrågor. Materialet grundar sig i teorier om lågaffektivt bemötande av barn i förskoleåldern.

Projektet bygger vidare på en tidigare insats som Umeå kommun gjort för grundskolan och psykolog Erik Rova har varit central i framtagandet av båda materialen.

- I förskolan uppstår ofta olika typer av knepig situationer där det kan bli konflikter och misslyckanden för  både barn och pedagoger berättar Erik Rova. - Olika barn har olika behov av stöd och anpassningar, och förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans. Vilket man också trycker på i den nya reviderade läroplanen för förskolan.

- Många gånger finns kompetensen i hur man löser dessa situationer redan i arbetslaget men det behövs ibland stöd och nya uppslag för att pedagogerna ska komma vidare i sitt arbete. Stödmaterialet VÄXA har tagits fram i syfte att vägleda och stödja samtalet mellan pedagoger i förskolan när man står inför just dessa situationer, säger Erik Rova.

Både kartläggningsmaterialet och åtgärdsbanken kommer att vara fritt att använda även för andra kommuner. -Vi tycker att det är självklart att det här fina materialet ska göra så mycket nytta som möjligt berättar Johan Berglund biträdande elevhälsochef. -Vi är en kommun som prioriterar förskolans utveckling men vi delar gärna med oss av vår kunskap och vi tror att det här är något som kommer efterfrågas även utanför kommungränsen.

Har du frågor om materialet, är intresserad av en introduktionsutbildning, workshop eller implementeringsinsats, hör gärna av dig till Erik Rova på erik@rovasjogren.se 070-2363200.

Här kan du läsa en artikel om materialet.

---
Uppdatering 2022-09-20: VÄXA-materialet har tidigare legat öppet på Örnsköldsviks kommuns hemsida, men efter en omstrukturering av hemsidan så ligger det numera endast på deras intra-nät. Örnsköldsviks kommun har reviderat materialet och implementerar det nu i sin verksamhet. I dagsläget är de inte beredda att dela materialet.

Bild på författaren

Erik Rova är legitimerad psykolog och en av grundarna i Rova & Sjögren Psykologi.