Vad är lågaffektivt bemötande?

text av
David Franzén

Lågaffektivt bemötande är ett synsätt, med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Det handlar om att ha förståelse om varför individen tar till problemskapande beteende. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd, kraftig stress och demens.

Vi ska sträva efter att förebygga så att individen slipper använda det problemskapande beteendet. Det handlar om att skruva i miljön, hitta vägar och sätt för att undvika problemsituationer.

Vi har strategier för att hantera problemskapande/våldsamt beteende när det väl uppstår. Vi använder metoder som inte är farliga, vi vill behålla tillit.

Lågaffektivt bemötande vilar på tre pedagogiska principer:

1. Ansvarsprincipen

Genom att fokusera på vad jag kan påverka ökar min möjlighet att förändra situationen samtidigt som frustration och problembeteende minskar.

2. Kontrollprincipen

Vår uppgift är att hjälpa den vi möter att behålla eller återfå självkontrollen. Ofta måste vi frigöra oss från vår "vanliga" reaktion för att inte öka stressen.

3. Principen om affektsmitta

Vi påverkas av och påverkar andras affekter. Det är viktigt att vara uppmärksam på egna affekter och bibehålla lugn för att öka chansen att situationen skall präglas av lugn.

Läs gärna mer på Bo Hejlskovs hemsida eller i någon av hans böcker.

Grafik: David Franzén.

Ett viktigt ramverk inom lågaffektivt bemötande är att tänka i termer av 3 olika "verktygslådor". När vi arbetar med problemskapande beteende och svåra situationer behöver vi först ha verktyg för att hantera det som händer.

Sedan måste vi sätta oss ner och ta fram verktyg för att utvärdera det som hände, att kartlägga och förstå varför saker och ting inte blev bra och hur vi kan undvika att samma problem uppstår i framtiden.

Och slutligen behöver vi verktyg för att förändra, en handlingsplan för vad vi ska göra istället, hur vi kan förändra krav och förutsättningar på ett sätt som gör det möjligt att lyckas bättre i framtiden.

Vi erbjuder utbildning i lågaffektivt bemötande

Vill du eller din skola lära sig mer lågaffektivt bemötande? Vi har stor erfarenhet av att leda utbildningsinsatser för skola och andra verksamheter i denna metod.

För att läsa mer om dessa utbildningar, klicka här.

Bild på författaren

David Franzén är legitimerad psykolog och ansvarig för digitalt innehåll på Rova & Sjögren Psykologi.