Så bemöter du vredesutbrott hos barn

text av
Erik Rova
Klicka här för att se videoklippet

Lågaffektivt förhållningssätt handlar om att skapa en miljö som präglas av lugn, trygghet och positiva förväntningar. Affekter och känslor smittar, ofta reagerar vi med samma affekt som de vi möter. I problemsituationer är stressnivån av stor betydelse, vi människor använder oss av en rad strategier (vissa mer funktionella än andra) för att hantera stressfyllda situationer och behålla självkontrollen. Med ett lågaffektivt förhållningssätt vill vi utifrån kunskap om hur affekter och stress smittar för att kunna förstå och förebygga problemskapande beteende.

Metoderna handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering. ett nationellt nätverk av psykologer som arbetar med lågaffektiva metoder. Nätverket Lågaffektiva Psykologer initierades 2011 av Bo Hejlskov Elvén för att öka spridningen av lågaffektivt bemötande i mötet. I nätverket finns psykologer verksamma inom en rad områden med olika specialiteter. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer. Alla medlemmar kan erbjuda handledning och utbildning i lågaffektivt bemötande.

Vi använder lågaffektiva metoder när vi handleder och utbildar skolpersonal. Metoderna är även mycket användbara i mötet med barn och ungdomar som upplevt traumatiska händelser och är en viktig del när vi handleder och utbildar personal som möter den gruppen. Läs mer om vår utbildning om Traumakunskap och bemötande för skolpersonal.Vår kompis, kollega och medlem i nätverket Lågaffektiva psykologer Tina Emet har gjort en liten film som beskriver hur man kan förstå och hantera vredesutbrott hos barn. Affektregleringskurvan är en central modell i Lågaffektiv metod och ett användbart verktyg i skolan, hemma och på boenden.

Bild på författaren

Erik Rova är legitimerad psykolog och en av grundarna i Rova & Sjögren Psykologi.