Att hantera oro och rädsla i tider av krig

text av
Karin Marklund

Att känna oro och rädsla i tider av krig och osäkerhet är så klart mänskligt, och precis som det bör vara. När oro fungerar som den ska kan den hjälpa oss att planera för, förutse och förebygga faror. Så vårt “rädslosystem” fyller alltså den viktiga funktionen att skydda oss och kan ge oss viktig information för att ta bra beslut, till exempel. Oron blir till ett problem först när den blir hindrande i vår vardag och tar upp mycket av vår tid utan att leda till något konstruktivt. I stället för att försöka stänga av eller försöka att helt bli av med oron, har vi dock att vinna på att försöka förstå och sortera i vår oro för att också kunna hantera den på ett hjälpsamt sätt. 

Föd inte oron med allt för mycket informationssökande

När vi är oroliga och rädda så försöker vi ofta dämpa detta på olika sätt. Ett vanligt sätt att göra detta är genom att söka efter information om det vi oroar oss för. Detta är väldigt vanligt och kan inge en känsla av kontroll. Även här kan det ju faktiskt vara så att det är ett helt adekvat beteende som leder till något konstruktivt. I så fall kan vi kalla det för problemlösning. Men om du märker att behovet av att söka efter svar eller information allt mer tar över, och att du upplever att du behöver fortsätta med detta för att oron är för svår att stå ut med, så har den problemlösande funktionen med oron avtagit och beteendet har övergått i något som är mer ångestdrivet. 

Problemet med en situation som till exempel den vi befinner oss i nu är också att det sällan finns några svar som kan trygga oss längre än en väldigt kort stund. Snarare inger det ständiga sökandet efter svar en falsk känsla av kontroll, och det kan på köpet trigga ännu mer oro när vi inte hittar det svar vi söker efter. 

Så hur göra? Ett sätt att ta hand om din oro är att begränsa inflödet av information. Bestäm dig för vilka kanaler du ska vända dig till för information, och hur ofta. Kanske räcker det med en eller två gånger per dag? Troligen är det inte särskilt hjälpsamt eller konstruktivt att lägga mer tid än så på att hålla dig uppdaterad om det som händer, åtminstone inte om du upplever att din mentala hälsa påverkas av allt fokus på kriget.

Identifiera känslor och förstå behoven bakom

Bakom en diffus upplevelse av mer eller mindre konstant ångest och oro, finns oftast grundkänslor som kan vara viktiga att identifiera för att ta reda på vilka behov och önskningar du har i stunden. Olika känslor tar sig olika fysiska uttryck, så börja med att se om du kan identifiera fysiska signaler, i sökandet efter vad du egentligen bär på för känslor just nu. Att försöka identifiera vad du känner kan minska upplevelsen av ett konstant diffust obehag i kroppen. Det kan också hjälpa dig att komma underfund med vad du behöver just nu för att må lite bättre. 

Att få prata om och dela det som är svårt med andra, fungerar stressreducerande för oss människor. Fundera på om det finns någon i din närhet som du kan ventilera med, i stället för att grubbla i ensamhet. Även här kan det dock vara bra att vara uppmärksam på om samtalen med andra är hjälpsamma och lugnande för dig, eller om de snarare leder till ett ökat ältande och att du återigen fastnar i ohjälpsamma tankemönster. I så fall kanske du och din samtalspartner har hamnat i ett läge där ni snarare triggar varandras oro. 

Problemlösning, acceptans och självomhändertagande

Oavsett om du pratar med andra eller om du försöker hantera detta på egen hand så kan det vara bra att fundera på vad du faktiskt kan göra något åt i den aktuella situationen, och vad du behöver acceptera att du inte kan påverka. Som ett led i detta kan det här med att identifiera sina känslor och behov vara hjälpsamt. 

  • Om du känner dig ensam kanske det är bra för dig att försöka söka dig till en gemenskap där du kan få stöd och dela dina känslor och tankar. 
  • Om du känner dig frustrerad kanske det är dags att engagera sig för att bidra på något sätt. 
  • Om du känner dig rädd och maktlös kan det kanske vara hjälpsamt att faktiskt ta reda på var närmaste skyddsrum är beläget? 

Kanske identifierar du andra känslor och behov som du kan försöka ta hand om? Detta kan bidra till en upplevelse av ökad kontroll, och att du faktiskt gör något konkret och påverkar det du kan, i tider när det är lätt att känna sig maktlös. För så klart är det också så att mycket av det som händer just nu ligger helt utanför din och min kontroll. Och det kan vara svårt att stå ut med. Se om du kan försöka acceptera att du känner som du gör, men också att du gör vad du kan i en orolig tid:

  • Du håller dig uppdaterad utan att lägga onödigt mycket tid på informationsinhämtande. 
  • Du försöker se till att du mår bra på de sätt du kan och försöker hålla dig över ytan. 
  • Du har kanske gjort något konkret för att vara mer förberedd på en eventuell direkt kris.
  • Du kanske gör något för att bidra och hjälpa till. 

Och detta kanske är gott nog för nu. Glöm inte bort att hjärnan också behöver vila och återhämtning. Så försök att tillåta dig själv att göra sådant du mår bra av, att tänka på annat och ta hand om dig själv.

PS: För mer råd och tips, följ oss gärna på Instagram eller Facebook!

Bild på författaren

Karin är legitimerad psykolog och arbetar med samtal och psykologisk behandling på vår mottagning i Umeå. Hon svarar också på frågor från läsare i Västerbottens Kuriren.