9 resurser för skolpersonal i coronatider

text av
David Franzén

1. Skola hemma

En nationell stödresurs för distansundervisning i skolan som upprätthålls i samverkan mellan Skolverket, UR, med flera. I nuläget en av de bästa hemsidorna för skolpersonal och rektor att hitta tydligt och handlingsinriktat material från trovärdiga källor. Några exempel:

TILL SKOLAHEMMA.se

2. Skolresurser

En resursportal av Johan Falk, undervisningsråd på Skolverket, där lärare kan dela med sig av material till varandra för att underlätta fjärr- och distansundervisning.

Nu är det extra viktigt för att behovet har blivit så mycket större. Vi har många lärare som har ställts inför nya utmaningar. Med hjälp av olika digitala resurser är det nu möjligt att ta del av andra lärares genomgångar eller bra temauppgifter. Vi har inte längre klassrumsväggarna som gränser längre.

Johan Falk, SKOLVÄRDLEN, 20 MARS 2020

Styrkan i resursportalen ligger i att lärare själva både kan ladda ner och lägga till egna resurser i databasen. Så den kommer nog växa en hel del under de närmaste veckorna. Några likartade sidor är Lektion.se och Lektionsbanken.se

TILL SKOLRESURSER

3. Gratis digitala läromedel

Många av de leverantörer som erbjuder digitala läromedel till Sveriges skolor erbjuder just nu fri tillgång till sina lärplattformar. Det finns också appar som tillfälligt erbjuder gratiskonton.

Här hittar du några av de gratis tillgängliga, digitala läromedlen:

4. Skolmyndigheterna

Här hittar du Skolverkets och Specialpedagogiska skolmyndighetens egna sidor om att organisera och undervisa på distans. Några exempel:

TILL SPSM

TILL SKOLVERKET

5. URs material för skola hemma

Här har har UR samlat tips på serier från förskoleklass till gymnasiet och vuxenutbildningen, som passar bra för att lära sig saker hemifrån. De flesta programmen har pedagogiskt stödmaterial.

Här är några förslag på filmklipp:

Tipsen gäller program i svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och historia, men fler ämnen är på gång. Sidan uppdateras löpande.

TILL UR PLAY

6. Tips från pedagogiska experter

Här är en lista över råd och tips från flera skolexperter och pedagoger i Sverige, om hur man kan arbeta med undervisning på distans:

Lektionsdesign på distans - Helena Wallberg
Bild ur Helena Wallbergs artikel "Lektionsdesign på distans"

7. Stöd för samtal med barn och elever

https://www.youtube.com/watch?v=sub3ZuJwL5E

Det är naturligt att barn och elever kan ha frågor och funderingar om allt som händer just nu. För att kunna bemöta deras frågor och hantera eventuell oro finner du här många bra kom-ihåg-punkter och strategier:

  • Stilla oro hos barn, dig själv och andra - expertråd från psykologer och psykoterapeuter - Natur & Kultur & Modern Psykologi
  • Psykisk hälsa i kristid - en stödlista framtagen av Uppdrag Psykisk Hälsa. Här hittar du samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Det som är så bra med denna sida är att det är lätt att hitta information anpassad för olika åldrar, målgrupper och behov.
"Barnens presskonferens"

I Lilla Aktuellt (20 mars) svarade statsminister Stefan Löfven på frågor från barn om nuläget. Hoppa fram till cirka 11.35 minuter in i programmet för att se det:

8. Elevhälsa i Coronatider

Leg. psykolog Malin Valsö som driver företaget Elevhälsokonsulterna har skrivit två blogginlägg om elevhälsa i Coronatider. Hon tar bland annat upp punkter man kan fundera kring runt pågående elevkontakter, riskbedömning, att bemöta oro, samverkan med mera. Läs här:

9. Arbetsmiljö & kriskommunikation

Webbplatsen Sunt Arbetsliv har som mål att ge inspiration och verktyg i arbetet för en frisk arbetsplats. I artikeln 5 tips för arbetsmiljöarbete i coronatider rekommenderar de att det i nuläget är viktigt att bland annat:

  • Forma en kris-/samverkansgrupp
  • Gör riskbedömningar - vilket i en skolas eller kommuns fall kan handla om att gå igenom vilka risker som finns, vilka åtgärder man kan vidta och vad som behöver göras på skolorna vid en eventuell stängning av grund- och förskolor.
  • Upprätta en handlingsplan - som inkluderar t ex åtgärder för att förebygga ohälsa och smittspridning, datum för när åtgärderna ska genomföras, vem som har ansvar för respektive åtgärd, och datum för uppföljning av respektive åtgärd.

Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet:

Hur gör jag en bra riskbedömning?

Utöver Arbetsmiljöverkets egna hemsda finns på webbplatsen Prevent jättebra guider, mallar och checklistor för att göra både riskbedömningar och handlingsplaner.

Hur man som ledare tänka kring kommunikation i krislägen?

Det amerikanska psykologförbundet (APA) har sammanställt en lista över vad som enligt forskning utmärker god kriskommunikation från ledare. Listan nedan är deras övergripande rekommendationer:

7 tips till ledare om kriskommunikation
Ladda ner som PDF

Dela gärna den här listan!

Om du fann den här listan användbar, dela den gärna vidare med kollegor och i sociala medier. Håll också utkik i vår podcast Pedagogisk Psykologi, då vi inom kort kommer att släppa ett extrainsatt avsnitt med en IT-pedagog för fler konkreta tips vid distansundervisning.

Bild på författaren

David Franzén är legitimerad psykolog och ansvarig för digitalt innehåll på Rova & Sjögren Psykologi.